Поштовий голуб

by Vasyl Holoborodko

Кучанин, після багатьох років,

під час випадкової зустрічі зі мною,

став розповідати про своїх голубів

(став жаліти своїх голубів)

(Епіфанія: голуб – символ за ознакою

“бути тим, що знаходиться посередині”):

“Пам’ятаєш, у мене колись були голуби,

так мої дівки просто замучили одного голуба –

заманулося їм вивчити його на поштового голуба:

то було прив’яжуть йому до ніжки квітку

якусь із городчика перед хатою,

а як відійдуть квіти,

то ложку, то виделку прив’яжуть,

а як і їх уже не ставало,

прив’яжуть гайку чи гвинтик,

які завжди валялися на подвір’ї

(хіба один раз лагодив свого мотоцикла!) –

та все пускали того голуба летіти

(Епіфанія: квітка – символ за ознакою

“бути тим, що найкрасивіше за все на світі”,

ложка чи виделка, гайка чи гвинтик –

символи за ознакою “бути тим, що мале”).

А голуб із таким листом саме стільки міг летіти,

аби тільки через яр

до стежки на протилежному боці міг долетіти,

а там на стежці завжди сідав.

Чи ти не бачив коли того голуба,

адже ти часто ходив саме тією стежкою за яром?”

“Ні, жодного разу не бачив, мабуть,

він устигав злетіти,

якось відв’язавши дзьобом

свого кожного разу нового листа,

до того часу,

коли я з’являвся на стежці,

хоча інколи мені й кидалися у вічі

то квітка якась із городчика,

то ложка чи виделка,

то гайка чи гвинтик,

але ж я жодного разу не пов’язував

ці знахідки із вашим двором,

із вашими голубами,

із городчиком коло вашої хати,

із вашим вічно ремонтованим мотоциклом”.

“Це тривало того літа,

коли моя менша стала дівкою,

і щойно звернула на тебе увагу

та й думала вже тільки про тебе,

про тебе,

як ти проходиш стежкою за яром”.

Pigeon Post

by Vasyl Holoborodko

I ran into an old village neighbor

who told me about his pigeons

(he empathized with his pigeons).

(Epiphany:

a pigeon, by definition, is

“something which is in the middle”).

“Remember, I used to have a pigeonry,

and my girls wouldn’t let one of the pigeons alone –

they got it into their heads

to teach it homing.

To its leg, they would tie a flower

from the garden by the house,

and when the flowers wilted,

a spoon or a fork;

when they ran out of spoons or forks,

they would tie a nut or a screw

that were always scattered about in the yard

(my motor bike always needed repair!) -

and they would let the pigeon fly.

(Epiphany:

a flower, by definition,

is something “which is the most beautiful thing in the world”;

a spoon or a fork,

a nut or a screw is “something small”).

But the pigeon could not fly far with such a letter:

just over the valley

to the path on the opposite side,

and there on the path it would always sit down.

Did you, perchance, see that pigeon -

you often walked that path beyond the valley?”

“No, not once. Maybe

it managed to fly away,

having somehow undone

every new letter with its beak

before I appeared on the path –

although sometimes

a garden flower,

a spoon or a fork,

a screw or a nut

would catch my eye,

but not once did I connect these

to your orchard,

your pigeons,

your motor bike in eternal need of repair.”

“It all happened in the summer

when my younger girl came of age

and fancied you at once –

she would only think

of you,

of your walking the path beyond the valley.”

translated from Ukrainian by Svetlana Lavochkina
more>>