Bevardė versmė

by Judita Vaičiūnaitė

Lyg bevardė versmė po katedra,

lyg iš rūko šviesos čiurkšlė

prasiverk, atgaivink dar kartą

ir be gailesčio širdį užliek.

 

Lyg dangus būk – šaltas ir žydras

lyg iš lango angos pily

dar išvysk virš Neries žuvėdras,

kai sparnai tau vėjų pilni.

 

Lyg ledonešis gausk, lyg ižas

atitirpusių gatvių tėkmėj,

nes tą balsą, į saulę grįžusi,

iš bevardės versmės ėmei.

A Nameless Source

by Judita Vaičiūnaitė

Like a nameless source below the cathedral,

like a spray of light within the pall of fog,

open yourself, and come to life once more.

Water your heart with no remorse.

 

Try to be like the sky – cold and blue,

or gaze at the gulls above the Neris as if

through an arrow-slit in the castle wall,

but only when their wings are full of wind for you.

 

Groan like the brash ice, or hiss like the slush

that melts in the flow of the street –

for this is the voice, returning to the sun,

the one you took from a nameless source.

translated from Lithuanian by Rimas Uzgiris
more>>