[Hai un paxaro mudo]

by Berta Dávila

 

Hai un paxaro mudo espreitando o silencio como un mapa,

como un delirio dondo, unha muralla,

ou un destino tráxico por dentro dos barrotes.

 

Eu, que nunca tiven nada que asexar en secreto,

que inventei o arrepío e a ansiedade

para abrazarme a eles pola noite,

 

que non souben de entre-visións

nin de velenos que me devorasen,

eu

comprendo agora:

que non quedan paredes que derrubar aquí

nin hai feridas que sandar coa urxencia

que noutrora fixo do incendio un dogma.

 

Podo salvarme desta casa tomada:

porque non hai lugares

nos que vivir felices para sempre.

[A quiet bird watches the silence like a map]

by Berta Dávila

A quiet bird watches the silence like a map,

like a soft swoon, a wall,

or a tragic fate behind the window irons.

 

I, who never lay in wait,

who invented repulsion and anxiety

and held them close at night,

 

who never knew how to see between,

how to feel the poison gnawing at me,

I

understand now:

Here there are no more walls to tear down,

nor wounds to heal with that old urgency

that made of fire a dogma.

 

I can walk away from this specter house:

because there is no place

we can live happily ever after.

translated from Galician by Neil D. Anderson
more>>