Stará kostelní cesta

by Radek Fridrich

 

V

Víko, již tak lehce uvolněné pádem na zem,

se nahnulo na levou stranu a pak se celé sesulo.

Tvář mrtvé Theresie Kleinpeter zírala

do šedomodrého zimního nebe.

 

IV

S pěnivým hřmotem padala do jejích drobných vln

a vzápětí plula po proudu,

nabrala rychlost a narazila na kámen

vypouklý v zrcadle řeky.

 

III

Rakev se dala v nejužší části rokle do pohybu,

řítila se skalnatým tobogánem,

jela po čistém a zledovatělém sněhu

přímo do srdce nezamrzlé divé řeky Kamnitz.

 

II

Snad uklouzl Anton Dinnebier,

jenž nesl rakev vpředu vlevo, snad zakopl o zmrzlou větev

Franz Hieke a Franz Kessler s Karlem Hegenbergerem

již nestačili situaci zachránit.

 

I

Zima, smuteční procesí, mráz a pláč, ženy zahaleny

do černých plédů a kabátců, muži

v kabátech havraních, schoulení, vousatí, sehnutí,

z šedých očí občas odkápne kapka traurigu.

 

 

from Molchloch (Newttown, 2004)

The Old Church Road

by Radek Fridrich

V

The lid, already loosened by the fall to the ground,

flopped to the left and then broke off completely.

The face of the dead Theresie Kleinpeter gazed

up into the blue-gray winter sky.

 

IV 

Into its rippling waves it fell, with a frothy rumble,

and then floated off with the current.

Picking up speed, it hit a rock

bulging from the river’s mirror.

 

III

In the narrowest part of the ravine, the coffin began to move.

It rushed down the rocky slide, 

racing over the clean and icy snow

right into the heart of the Kamnitz, the wild, unfrozen river.

 

II

Maybe it was Anton Dinnebier who slipped

as he carried the coffin’s front left corner, maybe a frozen branch tripped up

Franz Hieke, and Franz Kessler and Karel Hegenberger

could not rescue the situation.

 

I

Winter, the funeral procession, frost and tears, the women draped

in black woolen scarves and jackets, the men

in raven coats, huddled, bearded, hunched,

a drop of mourning dropping, now and then, from their gray eyes.

 

 

from Molchloch (Newttown, 2004)

translated from Czech by Jonathan Bolton
more>>