[Té sis punxes, com una estrella]

by Gemma Gorga

 

Té sis punxes, com una estrella, però no és una estrella. La cullo i la deso a la bossa, al costat del pot de neules, vigilant que no prengui mal amb el groc lacerant de la pinya. Un cop a casa, trio un enlloc preferent on col·locar-la, que estigui ben invisible als ulls de tothom. De vegades, amb el silenci de la nit, se sent passar la llarga caravana de la set: palmeres mil·lenàries, camells foscos com dàtils, vells astròlegs de barbes enfarinades. I és que la realitat és així, o aixà, i no s’hi pot fer més, malcriada i enganyosa. Per aquest motiu hi ha qui ja no la busca, per aquest motiu hi ha qui encara la troba. Vet aquí un nadal incomprensible com la vida mateixa, explicat en sis ratlles, com si fos un poema, però no és un poema.

[It has six points, like a star]

by Gemma Gorga

It has six points, like a star, but it’s not a star. I pick it up and put it in the bag, next to the can of wafers, taking care it remains unharmed by the lacerating, yellow pineapple. Once home, I choose some preferred who-knows-where to keep it that’s practically invisible to all eyes. Sometimes, in the night’s stillness, you can hear the long caravan of thirst pass by: thousand-year-old palm trees, camels dark as dates, ancient astrologers with flour in their beards. Because reality is like this, or like that (what can you do), spoiled and misleading. For this reason, there are those who no longer look for it; for this reason, there are those who still find it. Here is an incomprehensible nativity like life itself, explained in six lines, as if it were a poem, but it’s not a poem.

translated from Catalan by Sharon Dolin
more>>