UFO-Ar På dei Norske Bygdene

by Dag T. Straumsvåg

 

I motsetnad til i USA, landar det sjeldan ufo-ar på dei Norske bygdene. Men vi har huslege flygande tallerkenar, særleg ved juletider. Utan varsel stupar dei ut av himmelen og krasjar i det gule håret vårt, lagar mysticke mønster i hjernebølgjene våre. Kva vil dei med oss? Er dei fiendtlege? Vi anar ikkje.  Sjølv  konene våre snur seg bort, mållause. Vi kan høyre ei høg summing, som om ein datamaskin inne i vraket framleis verkar, som om nokon har overlevd og samtalar frenetisk på eit framandt tungemål, nokon som kan ha svar på alle spørsmåla våre. Vi meiner den vitskapelege tilnæmingsmåten er best og sikrar ulykkesstaden, granskar og katalogiserer alle vrakdelar.  Temperaturen fell snøgt under null. Vi kryp sman kring leirbålet, ein forvirra flokk primatar som plukkar lus frå håret til kvarandre i det bleike desemberljoset.

UFO's in the Norwegian Countryside

by Dag T. Straumsvåg

Unlike in the U.S., UFOs in Norway don’t often land in the countryside.  Instead we have domestic flying saucers, especially at Christmastime. With no warning, they fall out of the clear, blue sky, crashing in our blond hair, making mystical patterns in our brain waves. What do they want? Are they hostile? We don’t have a clue. Even our wives shake their heads, unable to speak. There’s a high-pitched humming sound, as if the computer inside is still working, as if someone had survived and is speaking frantically in a strange tongue, someone who has all the answers to our questions. We believe the scientific approach works best, so we secure the crash site, inspect and catalogue each piece of wreckage. The temperature is quickly falling below zero. We gather around the fireplace, a bewildered bunch of primates picking lice out of each other’s hair in the faint December light. 

translated from Norwegian by Robert Hedin
more>>