Voda

by Meta Kušar

Grk oživlja z mesečevo vodo.

Ljubezen ne pozna trupel, čeprav je mrtvo telo usoda.

Pesmi ne zavržeš.

Ljubezni ne zavržeš.

Pesem srka drobljivost.

Delčke zloži v belo luč obdano z lupino.

Pingvini z majhno nesmrtno dušo naredijo enako.

Njihova vera je jajce pri nogah narave.

Water

by Meta Kušar

A Greek will revive you with moon water.

Love knows not of corpses, although a dead body is fate.

You don’t throw away poems.

You don’t throw away love.

The poem absorbs fragility.

Composes the small parts into the white light of a shell.

Penguins with their small immortal souls do the same.

Their faith is an egg at nature’s feet.

translated from Slovenian by Ana Jelnikar & Barbara Siegel Carlson
more>>