No more, you thought, could it stare back at you

Two poems by Allan Popa translated from Filipino by Mabi David and the author.

Mabi David                  Allan Popa

 

Aso

by Allan Popa

Hindi punyal hindi krusipiho ang hawak mo

nanggigigil na kinakaskas sa ilalim ng kaldero kahit

 

walang nasisimot kundi ang ngilong tinutugon

ng ungol sakal ng kadenang-asong nakatanikala sa iyo.

 

Anong pangangailangan pa ang nagpapalubay

sa iyong kapit upang haplusin siya sa noo, malupit

 

na kamay na malugod niyang inaabot upang basain  

ng dila na minsang nahuling dumidila sa kanyang

 

ari: matalim mo siyang tinitigan upang pahiyain.

Hindi na niya makakayang harapin

 

ang iyong tingin. Sa iyo siya nakatingin.

 

 

 

Dog

by Allan Popa

Neither crucifix nor knife

what you scrape against the pot’s bottom.

 

You scrape up nothing, not

a scrap off it, only a grating screech

 

to which the dog whines, choking at

the leash chained to you. Out of what need

 

would you loosen your grip to pet

its forehead? It licked your hand.

 

Once you caught it feverishly licking its own

sex and fixed on it, staring it into shame.

 

No more, you thought, could it stare

back at you. It stares back at you.

 

 

translated from Filipino by Mabi David & Allan Popa
more>>

Baboy

by Allan Popa

Malalasap pagbigkas ng baboy kung bakit baboy

ang mababasaging alkansiyang hindi nagawang

 

mapabigat bagamat matabang-mataba sa iyong palad.

 

Pinakinggan mo ang pag-alog sa kahungkagan

ng iilang sensilyong naihulog sa mabintog na tiyan,

 

tiningala’t sinilip ang dilim sa napakakitid na butas. 

 

Matatandaang ito ang gulang ng pagtuklas ng sarap

sa pagtuklap ng langib ng papahilom na sugat.

 

Nakapaglalaway, nakapangingiwi ng mga labi

 

ang pagsungkit, pagkupit ng pilak mula sa sarili

na mariing maikukuyom sa nangangati mong palad.

 

Malalasap pagbigkas ng baboy kung bakit baboy.

 

 

 

Pig

by Allan Popa

Savor as you say the word pig, why

it is a pig, this coin bank

 

you cannot for all its size make heavy.

 

You listen as you jangle the handful inside

its hollow distended belly, the teats you tilt

 

to peer past the chink into the dark,

 

remembering when you first discovered

what pleasure picking on a scab gave you.

 

You bite your lip to hold the drool in.

 

You try to snatch at the shiny silver, picking

your own pockets for all that you can

 

hog, and savor why, as you say the word, pig.

 

 

 

translated from Filipino by Mabi David & Allan Popa
more>>