Baboy

by Allan Popa

Malalasap pagbigkas ng baboy kung bakit baboy

ang mababasaging alkansiyang hindi nagawang

 

mapabigat bagamat matabang-mataba sa iyong palad.

 

Pinakinggan mo ang pag-alog sa kahungkagan

ng iilang sensilyong naihulog sa mabintog na tiyan,

 

tiningala’t sinilip ang dilim sa napakakitid na butas. 

 

Matatandaang ito ang gulang ng pagtuklas ng sarap

sa pagtuklap ng langib ng papahilom na sugat.

 

Nakapaglalaway, nakapangingiwi ng mga labi

 

ang pagsungkit, pagkupit ng pilak mula sa sarili

na mariing maikukuyom sa nangangati mong palad.

 

Malalasap pagbigkas ng baboy kung bakit baboy.

 

 

 

Pig

by Allan Popa

Savor as you say the word pig, why

it is a pig, this coin bank

 

you cannot for all its size make heavy.

 

You listen as you jangle the handful inside

its hollow distended belly, the teats you tilt

 

to peer past the chink into the dark,

 

remembering when you first discovered

what pleasure picking on a scab gave you.

 

You bite your lip to hold the drool in.

 

You try to snatch at the shiny silver, picking

your own pockets for all that you can

 

hog, and savor why, as you say the word, pig.

 

 

 

translated from Filipino by Mabi David & Allan Popa
more>>