[Cando te coñecín]

by Berta Dávila

 

Cando te coñecín fomos simétricos

como un cristal de neve,

con esa perfección sinxela das matemáticas.

 

Non houbo treguas nin na xeometría

das nosas formas, nin na perfección

dos inseparados, nin na virtude

da repetición.

 

Moitas noites tiven medo dos números

e doutras sucesións infinitas.

[When I met you we were symmetrical]

by Berta Dávila

When I met you we were symmetrical

like a snowflake,

with the simple perfection of mathematics.

 

We were unrelenting in our geometry,

in our inseparable perfection,

virtuous

in our repetition.

 

Many nights I feared numbers

and other infinite series.

translated from Galician by Neil D. Anderson
more>>