[Eu terei para sempre]

by Berta Dávila

Eu terei para sempre como único oficio

a custodia dos derradeiros días deste outono,

aprender as palabras necesarias para chamar por ti,

para que volvas traducir os ruídos subterráneos da cidade.

 

E para que regresen

as camelias en flor,

unha vaga emoción da neve que está por vir,

o consolo furtivo dun abrigo de la

cando as primerias brisas do serán

caen xa violentas sobre os derrotados

[I will always have as my only duty]

by Berta Dávila

I will always have as my only duty

the keeping of these last days of fall,

learning the right words to call you with, so you might

return to translate once more the city’s subterranean sounds.

 

And so the camellia

might bloom again,

a quiet rumor of coming snow,

the furtive consolation of a woolen coat

when first breezes of evening

fall violent upon the vanquished.

translated from Galician by Neil D. Anderson
more>>