Mumije

by Meta Kušar

Dróbci so kost.

Ni ženske brez moškega in njegovega sveta.

Ni moškega brez ženske in njenega sveta.

Ljubezen je edina garancija za duševno obnovo.

Kadar pridem iz goreče hiše molčim.

Uveljavljati se začno grozni stvori in nakaze,

Heraklit že tipa za piščalko in kliče izravnavo.

Vojaki in samostalniki so takoj pepel.

Tintni svinčnik drsi po dolgih spiskih strahu.

Zapisuje mrtve in dolžnike, ceno in trpljenje.  

Od vekomaj oživljamo mrliče.

Mumije so metoda, ne rezultat.

Španski vetrc drži skupaj konec in začetek.

Kadar zavržeš del, ne moreš več sestaviti celote.

Mummies

by Meta Kušar

Fragments are bone.

There is no woman without a man and his world.

No man without a woman and her world.

Love is the only warranty for the soul to revive.

When I come out of the burning house I’m speechless.

Hideous freaks and monsters begin to assert themselves.

Heraclitus is already feeling for his flute and calling for balance.

Soldiers and nouns turn to ashes.

The grease pencil slides down the long lists of fear.

It makes note of the dead and the debtors, the cost and the suffering.

For ever we bring the dead back to life.

Mummies are a method, not the result.

Meringue cookies hold the end and beginning together.

When you reject a part, you can no longer assemble the whole.

translated from Slovenian by Ana Jelnikar & Barbara Siegel Carlson
more>>