Vogelka

by Radek Fridrich

Mám orlí nos a úzký obličej

a říkají mi – Vogelka.

 

Můj manžel nic od života nechtěl,

byl hodný a němý,

ale dvě děti jsem s ním měla.

 

Courala jsem s nimi ve skalním městě.

Děti prolézaly lochy skal,

sbíraly klacíky a šnečí ulity.

Já hledala bludný koření,

avšak místo něj se zjevil on,

uhrančivý krhavec,

který zlomil mé zpustlé srdce.

 

Scházeli jsme se v noci,

když manžel spal,

a milovali se ostřicí pořezaní po celém těle.

Křičela jsem tak šíleně,

že ptáci vyplašeně poskakovali

na okolních stromech.

 

Šeptal mi:

Zobáčku! Černá vílo! Maličká!

 

Měla jsem vždy lesklou mázdru

kolem svých hnědých očí,

když jsem se s ním ráno loučila.

 

Jak to tak bývá u ohnivých znamení,

vášeň brzy vystřídala
zlost.

Jakou silou mě k sobě

připoutal?

Jakými čáry uhranul?

Jakým právem si mě

přivlastnil?

A do skal jsem už nešla.

 

Často jsem pak slyšela jeho táhlé,

kvílivé volání.

Uši si zacpávala

láskyplnou hrůzou

a ve svém těle uzamkla

zurčivý pramen,

který ve mně probudil.

 

Navěky však budu slyšet

ta šeptaná, skalnatá slova:

Zobáčku! Černá vílo! Maličká!

 

 

from Nebožky / Selige (Departed Women, 2011)

Vogelbird

by Radek Fridrich

I have an eagle’s nose and a narrow face

and they call me – Vogelbird.

 

My husband demanded nothing from life,

he was kind and mute,

but I had two children with him.

 

I wandered with them among the sandstone cliffs.

The children crawled through holes in the rocks,

gathering up sticks and snail shells.

I was looking for a Root of Bewilderment,

but he appeared instead.

His watery, bewitching eyes

broke my abandoned heart.

 

We would meet at night

while my husband slept,

and we made love, our bodies covered in cuts from the sharp sedge.

I cried out so madly

the frightened birds hopped about

in the surrounding trees.

 

He whispered to me:

Beautiful Beaklet! Black fairy! Little one!

 

A shiny glaze always

covered my brown eyes

when I parted with him in the morning.

 

As tends to happen with fiery signs,

passion soon gave way

to wrath.

With what force did he

bind me to him?

With what enchantments did he bewitch me?

By what right did he

take possession of me?

And I stopped walking among the rocks.

 

Often I would hear his drawn-out,

howling call.

I plugged up my ears

with a loving horror

and locked up in my body

the bubbling spring

he awakened in me.

 

Forever will I hear

those whispered words of stone:

Beautiful Beaklet! Black fairy! Little one!

 

 

from Nebožky / Selige (Departed Women, 2011)

 

translated from Czech by Jonathan Bolton
more>>